Adım Adım Resmi Site
X

 

Adım Adım olarak beraber koştuğumuz bütün Sivil Toplum Kuruluşları bağışçı haklarını kabul etmişlerdir. Bağış yapmayı düşündüğünüz her Sivil Toplum Kuruluşu'nun bu hakları kabul etmesini ve buna uygun davranmasını istemek hakkınızdır.


Bağışçı hakları beyannamesi ne diyor?

“Bağışçılık gönüllü bir davranıştır. Vermek ve paylaşmak yaşam kalitemizi artırır. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz”

Bağışçı Hakları Beyannamesi

1.      STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,

2.      Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,

3.      Güncel finansal bilgilere ulaşım,

4.      Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,

5.      Uygun bir teşekkür edilmesi,

6.      Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,

7.      Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme, 

8.      Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu işi için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,

9.      Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,

10.    Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.

 


STK'lar için

STK'ların en önemli kaynaklarının gönüllüler ve bağışçılar olduğunu biliriz. 1 TL bile bağış yapan bağışçının hakları olduğuna inanırız. Bu sebeple Adım Adım olarak bu hakları tanıyan STK'lar ile beraber koşmak isteriz. Bizim gözümüzde bağış alan bir STK, halka açık bir şirket kadar açık, şeffaf ve hesap verebilir olmalıdır.

Bu yüzden Adım Adım ile beraber koşmak isteyen STK'ların Bağışçı Hakları Beyannamesini kabul etmesini ve imzalanmasını isteriz.

  1. Aşağıdaki metnin (bağışçı hakları beyannamesi ne diyor? ve Beyanname) Yönetim kurulu tarafından imzalanmış karar defteri kopyası veya imza sirkülerinde STK adına taahhütname imzalayabilecek yetkide kişi veya kişiler tarafından imzalanması,
  2. Bu imzalı dokümanın/taahhütnamenin Adım Adım ile paylaşılması, 
  3. Bağışçı haklarının STK'nın web sayfasında ulaşılabilir olması,

METİN

[STK] olarak, Bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi artırırdığına inanıyoruz. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz. Bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

Bağışçı Hakları

1.   STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,

2.   Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,

3.   Güncel finansal bilgilere erişim,

4.   Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,

5.   Uygun bir teşekkür edilmesi,

6.   Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,

7.   Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,

8.   Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,

9.   Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,

10. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.